Citrus medica Maxima

Řízkovanec z května 2013.

Fotka obou nařízkovaných rostlin z května 2016: