Fortunella obovata

Roubovanec na Poncirus z března 2011. Prozatím nekvetl.

Vypadá to, že jsem dostal rouby z neplodícího semenáče, takže do jara 2016 ještě ani jedna z mých dvou rostlin ani po 5 letech nekvetla.

Fotka první rostliny z května 2016:

Fotka druhé rostliny z května 2016: