Capparis spinosa

Druh známý ze Středomoří, kde roste i planě v mezerách mezi skalami. Sklízí se nerozvitá poupata (kapary), která se nakládají do soli nebo nálevu.
Tento druh jsem se snažil pěstovat již dříve, ale v létě jsem ji přesušil, z čehož se už rostlina nevzpamatovala.
V červnu 2016 mi však asi po 3 měsících vyklíčilo jedno semínko, rostlinka za dva měsíce do začátku září 2016 příliš nevyrostla.
 
Další informace: