C.limetta Patriarcha

Roubovanec na Poncirus z dubna 2013.

Fotka zubožené rostliny z května 2016: