Citranž Morton Nr.93

Roubovanec na Poncirus z května 2011. Prozatím nekvetl.

Od roku 2013 již několikrát kvetl, ale květy pokaždé opadaly.

Fotka rostliny z května 2016: